Bidden Onderweg steunen

Ons steunen

Bidden Onderweg wordt u gratis aangeboden door de jezuïeten.logo

Toch bieden wij u graag de kans ons financieel te steunen zodat wij de podcast in de toekomst kunnen blijven maken. Dit kan door met digitaal bankieren een bijdrage over te maken. Zie onderstaand formulier.

De RK Stichting Ignatiushuis is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen onze donateurs belastingvoordeel genieten volgens de giftenaftrekregeling.

1. Doneren via internetbankieren
(middels Mollie betalingssysteem)

Project

Bedrag €*




2. Doneren via klassieke overschrijving

U kunt tevens zelf via internetbankieren een bedrag overmaken. Dit kan op naam van RK Stichting Ignatiushuis in Amsterdam (Beulingstraat 11, 1017 BA Amsterdam), met vermelding van Internetpastoraat. Met de IBAN kan dit ook makkelijk vanuit België.

Graag sturen we u een persoonlijk bedankje voor uw gift. Om dit mogelijk te maken hebben we wel uw post- of mailadres nodig. Indien u dit wenst, kunt u ons dit mailen via platform.ignatiaansespiritualiteit@jesuits.net.

Het is een plicht voor ons, jezuïeten, aan de mensen de kans te bieden om ons financieel te helpen in onze werken .

Heilige Alberto Hurtado sj  (1901-1952)

Bidden Onderweg steunen

Ons steunen

Bidden Onderweg wordt u gratis aangeboden door de jezuïeten.logo

Toch bieden wij u graag de kans ons financieel te steunen zodat wij de podcast in de toekomst kunnen blijven maken. Dit kan door met digitaal bankieren een bijdrage over te maken. Zie onderstaand formulier.

De RK Stichting Ignatiushuis is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen onze donateurs belastingvoordeel genieten volgens de giftenaftrekregeling.

1. Doneren via internetbankieren
(middels Mollie betalingssysteem)

Project

Bedrag €*




2. Doneren via klassieke overschrijving

U kunt tevens zelf via internetbankieren een bedrag overmaken. Dit kan op naam van RK Stichting Ignatiushuis in Amsterdam (Beulingstraat 11, 1017 BA Amsterdam), met vermelding van Internetpastoraat. Met de IBAN kan dit ook makkelijk vanuit België.

Graag sturen we u een persoonlijk bedankje voor uw gift. Om dit mogelijk te maken hebben we wel uw post- of mailadres nodig. Indien u dit wenst, kunt u ons dit mailen via platform.ignatiaansespiritualiteit@jesuits.net.

Het is een plicht voor ons, jezuïeten, aan de mensen de kans te bieden om ons financieel te helpen in onze werken .

Heilige Alberto Hurtado sj  (1901-1952)