Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Citaat 12: Ieder atoompje haat

Het is het enige en enige, Klaas, ik zie geen andere weg, dat ieder van ons inkeert in zichzelf en in zichzelf uitroeit en vernietigt al datgene, waarvoor hij meent anderen te moeten vernietigen. En laten we ervan doordrongen zijn dat ieder atoompje haat dat wij aan deze wereld toevoegen haar onherbergzamer maakt dan ze al is.

(Etty Hillesum)

Bekijk ook de geloofsimpuls en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Citaten"