Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Citaat 13: Beeld en gelijkenis

Beeld en gelijkenis van Hem die leeft,
een mensenzoon,
heeft Hij geen macht begeerd, geen aanzien als een god,
en heeft zich niet aan de gestalte dezer wereld onderworpen.
Heeft niet roofzuchtig, voor zichzelf geleefd, maar zich ontdaan van zijn bezit
en is de weg gegaan die langs de zelfkant voert, het duister in.
En is niet halverwege omgekeerd, maar heel de weg gegaan. Is op de slavenmarkt gaan staan om als de minste mens verkocht te worden
en werd zo één van hen die mensonwaardig zijn.
Werd niemand met wie niemand zijn en wie Hem zien keren zich van Hem af.
Hij trok het lijden aan en droeg het als een lam en stond stom voor zijn scheerders
en werd gehangen als een slaaf.
Zo is Hij mens geworden, een gerechte,
beeld en gelijkenis van hem die leeft en liefde is.
Hem noemen wij: heer, mensenzoon van God
leidsman en lotgenoot, Jezus Messias.

(Huub Oosterhuis)

Bekijk ook de geloofsimpuls en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Citaten"