Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Citaat 5: God, begeleider van onze vrijheid

Gods almacht bestaat in en door zijn aanhoudende en niet te stoppen zorgzaamheid. God heeft geen plan waaraan alles zich moet onderwerpen, inclusief wij mensen. God begeleidt met de liefde die Hij in het leven en het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus heeft laten zien als zijn essentie, mensen en andere schepselen in hun vrijheid.

(J.M. Garrigues)

Bekijk ook de geloofsimpuls en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Citaten"