Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Citaat 7: Hoe open ben je?

Die daad van geloof, de zelfgave, moet zich voortdurend vernieuwen. Er kan zomaar iets gebeuren, waardoor de bekoring ontstaat om innerlijk te verharden of uit teleurstelling of kwetsbaarheid je af te sluiten of zelfs je engagement op te zeggen. Terwijl het erom gaat de realiteit zoals die is, te begroeten als de gestalte waarin God nu, in het heden, naar je toekomt.

(Hildegard Koetsveld)

Bekijk ook de geloofsimpuls en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Citaten"