40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Citaten week 1: Dichtbij is uw woord

“Als God alleen geboren zou zijn in Jezus Christus, honderden jaren geleden, dan hebben wij daar in onze tijd niets aan. Ieder mens – man en vrouw – moet zwanger worden van God en God baren, steeds opnieuw.”

Meister Eckhart, dominicaan, rond 1315.

Alfa-Omega

Gesluierd kan ik u niet zien,

maar tast natuur tot op het uur
dat eens, een voorjaarsdag misschien
mij opneemt in den eeuw’gen duur:

Die zee van ruimte, zee van licht
waarin ons nederstort het lot;
dat eerste beeld, dat eerst gedicht,
de alpha, omega, den god.

Jan Engelman


GEBED voor Advent

Dichtbij is uw woord,

Heer onze God,
dichtbij is uw genade.

Kom ons dan nu
met macht en mildheid tegemoet.
Sta niet toe dat wij doof zijn voor U,

Maar maak ons open en ontvankelijk
voor Jezus Christus uw zoon,
die komen zal,
om ons te zoeken en te redden,

vandaag en alle dagen

tot in eeuwigheid.

Huub Oosterhuis in ‘Bid om vrede’.

Bekijk ook de geloofsimpuls en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Citaten"