40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Citaten week 4: Het kleine meisje hoop

Het kleine meisje hoop

Het geloof waar ik het meest van houd,

zegt God, is de hoop.
Geloof, dat verwondert me niet …
Ook liefde verwondert me niet, zegt God …

Maar wat me verwondert, zegt God,
is de hoop.
Daar ben ik van ondersteboven.
Ze zien toch wat er in de wereld allemaal omgaat

en ze geloven dat het morgen allemaal omslaat.
Wat een wonder is er niet voor nodig
dat zij dat kleine hoopje hoop nooit als overbodig ervaren,

maar met voorzichtige gebaren in hun hand en in hun hart bewaren,
een vlammetje dat keer op keer weer
wankelt en dreigt neer te slaan,
maar altijd weer weet op te staan,
en nooit wil doven.

Soms kan ik mijn eigen ogen niet geloven.
Geloof en liefde zijn als vrouwen.
Hoop is een heel klein meisje van niks.
Zij stapt op tussen de twee vrouwen
en iedereen denkt: die vrouwen houden
haar bij de hand, die wijzen de weg.

Maar daarvan heb ik meer verstand, zegt God,
ik zeg: het is dat kleine meisje hoop
dat al wat tussen mensen leeft
hun heen en weer geloop,
licht en richting geeft.

Want het is dat kleine meisje hoop
— je ziet het zwak zijn, bang zijn, beven,
je denkt soms dat het zo onooglijk is —
het is dat kleine meisje hoop
dat de mensen zien laat,
zien soms even,
wat in het leven mogelijk is.

Het geloof, zegt God,
waar ik het meest van houd,
de liefde waar ik het meest van houd,
is de hoop.

Geloof, dat verwondert me niet.
Liefde, dat is geen wonder.
Maar de hoop, dat is haast niet te geloven.

Ikzelf, zegt God, ik ben ervan ondersteboven.

Charles Péguy, Le porche de la deuxième vertu

vertaald door Frans Van Bladel s.j.

Mag men Maria aanbidden ?

Nee. Alleen God mag men aanbidden. Maar Maria mogen we eren als de Moeder van onze Heer.

Onder aanbidding verstaan we de deemoedige, onvoorwaardelijke erkenning van de absolute verhevenheid van God boven alle schepselen. Maria is een schepsel, net als wij. In het geloof is zij onze moeder. En ouders moeten wij eren. Dat is Bijbels. Maria zelf zegt: ‘Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen’ (Lucas 1: 48).

Youcat, Jongerencathechismus van de katholieke kerk , Lannoo 2011, blz. 92.

Bekijk ook de geloofsimpuls en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Citaten"