Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Gebedstip 10: Er gebeurt écht niets

Ongetwijfeld herken je het: je begint je gebedstijd gemotiveerd en met de beste bedoelingen en dan beweegt er gewoon niets. Er lijkt echt niets te gebeuren: geen emoties, geen verlangens, geen herinneringen, geen beelden, geen woord dat je aandacht kan vasthouden. Vervelend, maar heel natuurlijk, deze dorheid. Ze komt in elk gebedsleven voor.

Probeer er rustig bij te blijven en je verveling, je eventuele teleurstelling of ongeduld bij God te brengen. Misschien is het belangrijkste te beslissen om je gebedstijd hoe dan ook uit te zitten. Probeer gewoon altijd weer naar Hem terug te keren en laat je niet uit het lood slaan. Ook vriendschappelijke ontmoetingen zijn niet altijd even voedend, toch maken we meestal weer een volgende afspraak. De ervaring van dorheid kan ook een uitnodiging zijn: het is goed altijd weer te beseffen dat God begin en eind van alle bidden is: van Hem is het verlangen, van Hem zijn de vruchten. En Hij is altijd groter. Je richten op Hem is nooit vergeefs, zelfs als de ervaring van troost, vervulling of vreugde op dat moment uitblijft. Ook als je niets ervaart kan er in de diepte van je wezen iets gebeuren.

Bekijk ook de geloofsimpuls en het citaat van deze week.

Terug naar "Gebedstips"