Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Gebedstip 13: Terugblik

Als je werk wil maken van je geestelijk leven kan schriftelijk terugblikken op je gebed een grote hulp zijn. Onmiddellijk na je stille tijd noteren wat je raakte, welk woord, beeld, idee opgekomen tijdens het gebed je bijblijft, welke vraag of welk verlangen nazindert heeft een aantal voordelen:

– soms werkt je gebed verder terwijl je schrijft en verdiept het zich nog

– je voorkomt dat gebedservaringen vergeten, ontkend of later in gedachten

geminimaliseerd worden

– je kan terug naar ervaringen van vreugde en troost in perioden van dorheid

– als je je notities na een tijdje herleest, valt er misschien een rode draad, een evolutie in te

ontdekken die je helpt verder te groeien.

– weten dat je na je stille tijd de gewoonte hebt ingebouwd iets te noteren, maakt je vrij om

tijdens je gebed écht aanwezig te zijn bij wat zich dan aandient. Wat belangrijk genoeg is

om mee te nemen, zal tijdens de terugblik wel blijken.

Bekijk ook de geloofsimpuls en het citaat van deze week.

Terug naar "Gebedstips"