40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Gebedstip 14: Bidden ‘onderweg’

Tijdens deze retraite maak je dagelijks tijd om het stil te maken zodat je je kan afstemmen op God en zijn woord voor jou. Zijn er manieren om onderweg, d.w.z. doorheen je dag gevoeliger en ontvankelijker te worden voor Zijn aanwezigheid? Als het al niet vanzelfsprekend is je focus te bewaren tijdens het gebed, hoeveel makkelijker verlies je Hem dan niet uit het oog ten midden van je bezigheden die meestal al je aandacht opeisen? Hoe kan je in al dat ‘verstrooide’ doen, in de verbrokkelde activiteit momenten van ‘herinnering’ inbouwen? Hoe help ik mezelf weer te weten dat de plek waar ik ben heilige grond ( Ex: 3, 5) kan worden als ik er ook Hem aanwezig weet? Ervaring en experiment hebben me geleerd dat reminders die nauw aansluiten bij mijn routines het best werken, d.w.z. ik koppel deze hg-momentjes aan activiteiten die in de loop van mijn dag ongevraagd zeker op mijn pad komen. Zo kies ik voor al mijn pas- en wachtwoorden de beginletters van de woorden uit een psalmvers en zit ik inloggend op alweer een website ook even biddend voor het scherm. Dagelijks moest ik talloze keren een dezelfde lange gang door op zoek naar collega’s of fotokopieën. Ergernis om het tijdverlies transformeert in even aanwezig zijn bij Hem sinds ik besliste de onvermijdelijke afstand te herscheppen tot een hg-momentje. Ook opengebleven deuren en niet uitgedraaide lichten begroet ik als uitnodigingen om weer even contact te maken met de liefdevolle Ruimte die mij omarmt.

Bekijk ook de geloofsimpuls en het citaat van deze week.

Terug naar "Gebedstips"