Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Gebedstip 2: De tijd

Bidden kan je natuurlijk altijd, maar bij het begin van de retraite, denk je best even na over wat jou het meest geschikte moment van de dag lijkt om je stille tijd te nemen. Nogal wat mensen verkiezen de ochtend: de wereld is nog stil, je gebed kan je dag kleuren en je gevoeligheid voor Gods aanwezigheid versterken. Bovendien kan je stille tijd je niet meer worden afgenomen, mocht je planning onverwacht doorkruist worden. Anderen houden van de avond: ze kunnen niet afgeleid worden door wat hen in de loop van de dag allemaal te doen staat en besteden hun avondlijke gebedstijd deels om terug te blikken op de voorbije uren.

Wat zeker is:

1) vrijwel iedereen heeft baat bij regelmaat. Beter één keer beslissen en een routine

installeren, dan elke dag te moeten uitzoeken wanneer je de stille tijd zal inplannen.

2) als bidden niet tot je gewone dagritme hoort, dan zal je voor deze retraite extra tijd moeten vrijmaken.

3) ook bidden vraagt energie. Als je té moe bent, is het lastiger om die energie op te brengen.

Bekijk ook de geloofsimpuls en het citaat van deze week.

Terug naar "Gebedstips"