Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Gebedstip 4: Beginnen (1): Begroeten Wie je opwacht

Bidden is binnentreden in een ‘gewijde ruimte’. Het is je bewust worden van Hem/Haar die er altijd is en die jij nu je volle aandacht wil geven. Misschien helpt het je gebedsplek even van op afstand te bekijken vóór je plaats neemt om je te doen beseffen dat je verwacht wordt, dat naar je wordt uitgekeken.

Deze Aanwezigheid begroeten kan op veel manieren, maar gebeurt best expliciet d.w.z. in een concreet gebaar: een kaars ontsteken, knielen, buigen, een kruisteken… Aandachtig een teken stellen, aanwezig zijn in de bewegingen die erbij horen. Durf experimenteren om een vorm te vinden die je past.

Bekijk ook de geloofsimpuls en het citaat van deze week.

Terug naar "Gebedstips"