Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Gebedstip 5: Beginnen (2): Zijn waar je bent

Tussen mensen is het ook zo: als je iemand wil ontvangen, moet je allereerst zelf thuis zijn d.w.z. écht aanwezig zijn waar je bent. In het gebed is dat niet anders. Open staan voor ontmoeting, echt kunnen luisteren, veronderstelt dat je ‘landt’, ‘aankomt’ op je gebedsplek en ze voor de duur van je stille tijd even bewoont met al wat in je is. Ook hierbij kan ons lichaam de weg wijzen. Volg enkele minuten met aandacht het komen en gaan van je adem. Roep misschien dat prachtige beeld op van de scheppende God die zijn mens de levensadem inblaast of zie hoe de verrezen Jezus blaast over zijn ontredderde leerlingen en hen zo zijn geest schenkt. Het is die geest die ons beweegt en in ons bidt.

Neem de tijd om je bewust te worden van hoe je erbij zit. Ben je gespannen, bezorgd? Voel je je opgejaagd, verdrietig of angstig? Ervaar je rust, dankbaarheid of vreugde? Wat vertelt je lichaam: voel je spanning, pijn? Geef ook daar even aandacht aan. Breng alles wat is voor God over wie psalm 139 zingt dat Hij ons hart peilt en doorgrondt, onze gedachten, ons reizen en rusten kent en zelfs onuitgesproken woorden hoort.

Bekijk ook de geloofsimpuls en het citaat van deze week.

Terug naar "Gebedstips"