Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Gebedstip 6: Luisteren

Wellicht ben je deze retraite begonnen, niet zo zeer om God veel te zeggen, maar wil je tijd vrij te maken om intenser en met meer aandacht naar Hem te luisteren. Dat kan op verschillende manieren. Deze retraite stelt voor elke dag biddend op weg te gaan met enkele bijbelverzen.

Bidden is niet zozeer proberen te begrijpen wat de voorgestelde tekst betekent. Dat is het werk voor exegeten. Wie bidt, wil zich openen voor wat het Woord jou te zeggen heeft.

Hoe kom je zijn stem in dat woord op het spoor? Hoe laat Hij van zich horen? Misschien heeft naar God luisteren meer van aandachtig toekijken, van waarnemen wat in je binnenwereld, in je beleving, in je gemoed gebeurt. Welk woord trekt je aandacht? Komt er een beeld op? Waar voel je weerstand? Waar gaat je hart naar uit?

In Gods uitnodigende aanwezigheid is er geen reden tot zelfcensuur. Je mag erop vertrouwen Hij zich wil laten vinden in jouw ervaring, ook als ze je onbenullig, niet ter zake doend of zelfs beschamend lijkt. Durf zien, proeven, waarnemen wat is en vertrouw het Hem toe.

Bekijk ook de geloofsimpuls en het citaat van deze week.

Terug naar "Gebedstips"