Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Gebedstip 9: Natuurlijk raak je afgeleid

In een ideale wereld blijft je aandacht tijdens je gebedstijd onafgebroken bij God. Dat is wellicht wat we hopen en wat we ons voornemen elke gebedstijd weer te proberen. Ervaring leert dat het zelden lukt. Aanleidingen om de focus te verliezen zijn er volop:

omgevingsgeluid, lichamelijk ongemak, je agenda voor de komende dag, de herinnering aan een deugddoend gesprek van gisteren… Het gebeurt altijd opnieuw.

Wat doe je ermee?

Enkele tips:

– Blijf mild voor jezelf. Mensen verliezen nu eenmaal soms hun focus. Jij dus ook.

– Laat los wat je kan loslaten, maar doe het vriendelijk: de bedenking dat je niet mag

vergeten het vuilnis buiten te zetten, hoeft tijdens je gebedstijd niet te lang aandacht te

krijgen… Laat gaan die gedachte.

– Neem wat je niet kan loslaten mee in je gebed. Ze horen blijkbaar bij de bidder die je op

dat moment bent.

– Sommige afleidingen zijn dat niet echt, maar vragen terecht om aandacht. Misschien

houden ze een uitnodiging in?

Bekijk ook de geloofsimpuls en het citaat van deze week.

Terug naar "Gebedstips"