Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Geloofsimpuls week 1: Je zult heten mijn verlangen

Men noemt je niet langer Verlatene en je land niet langer Troosteloos oord,

maar je zult heten Mijn verlangen en je land Mijn bruid

(Jesaja 62:4)

Mocht dit vers je gebed begeleiden deze eerste vastenweek. Mocht je je kunnen toevertrouwen aan deze zekerheid: er wordt naar je uitgekeken. Er wordt naar je verlangd. Naar jou en al wat in je leeft. God zelf wil zich aan je binden, zich tot je bekennen. Hij neemt je land tot zijn bruid.

Mensen gaan naar God op zoek omdat zijzelf eerst gezocht werden. Zijn grenzeloze liefde gaat ons vooraf. Ze is er. Onverdiend. Het verlangen dat we in onszelf op het spoor komen, verwijst naar zijn initiatief.

Vanuit die waarheid heeft Jezus geleefd. Elk woord, elk gebaar, zijn hele leven is een antwoord op die grote Liefde die Hij radicaal durfde vertrouwen. Hij heeft er zich totaal aan gegeven, er alles op ingezet. Kan, wil je Hem ook hierin achterna gaan? Wil je dit diepe godsvertrouwen van Hem leren? Met Hem geloven dat je ten diepste aanvaard en bemind wordt, is dat niet de meest fundamentele bekering waartoe we altijd weer worden uitgenodigd?

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"