Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Geloofsimpuls week 2: Gezonden om te bevrijden

De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven.

(Lucas 4:18)

Net als elk mens heeft Jezus zijn weg moeten zoeken. In dat proces was één dominante, één richtinggevende dynamiek: de liefde van en tot zijn God. Jezus heeft maar één missie: de mensen leren wie God is, hen tonen hoe Gods liefde werkt, kortweg Hem openbaren en zijn rijk doen groeien. Daartoe weet Hij zich gezalfd en gezonden. Vanuit de intimiteit van zijn relatie met de Levende God van zijn vaderen getuigt Hij van diens radicale keuze voor de mens. Hij vertelt over een God die verlangt om mensen nabij te komen in hun concrete levens en daar – in al wat hen bedrukt en kleinhoudt – bevrijding te brengen. En wie Jezus ontmoeten – blind, arm, gevangen – ervaren ook de bevrijdende kracht die van Hem uitgaat. Hem ontmoeten is je gezien weten, meer mens worden, vrijer en voller leven.

Mocht het je gegeven zijn de komende tijd om zijn bevrijding in je te voelen groeien. In jou en in de wereld. Mocht je losgeweekt worden uit wat je belet Hem achterna te leven.

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"