40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Geloofsimpuls week 3: Advent, de vlam van het verlangen

Advent vieren, dat is binnengaan in tijd waarin de christen de wederkomst des Heren verwacht en zich daarop voorbereidt. We zeggen het vaak in de geloofsbelijdenis: “Hij is opgestaan volgens de Schriften. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen, de levenden en de doden”. –

Maar doen we dat wel, de Heer verwachten? Of zijn dat holle woorden ? Er is vandaag de dag een soort samenzwering van zwijgen: we hebben het er niet over. En toch heeft Jezus de oordeelsdag levensgroot voor ons uitgetekend. Het zal draaien om de barmhartigheid, maar het zal evenzeer een dag des oordeels zijn. Het Koninkrijk van God zal eindelijk vorm krijgen. Je krijgt wel eens de indruk dat christenen vandaag leven in een soort eeuwig nu waarin van alles kan gebeuren, behalve juist die wederkomst des Heren.

Voor veel christenen is Advent niet meer dan een voorbereiding op Kerstmis, alsof we verlangend uitkijken naar zijn komst in de armoedige stal van Bethlehem en verder niets meer te verwachten hebben. Wat een vrome armoede! Waar is de christelijke hoop gebleven? Als die christelijke hoop op het nieuwe dat de Heer ons brengt niet meer bestaat, dan is het maar een armetierig geloof zonder richting en zonder oriëntatie.

De echte Advent is voor een christen een sterke tijd om samen met anderen uit te zien naar de Heer, met het oog gericht op onzichtbare eeuwige zaken (1 Korintiërs 4:18), het hart gericht op vernieuwde hoop in de overtuiging dat wij onderweg zijn levend in vertrouwen op God, en niet de dingen die we zien (2 Korintiërs 5: 6-7).

Welbeschouwd brengt de Advent ons naar het hart van het christelijk geloof, ons Paasgeloof. De komst van Christus op het eind der tijden is niets anders dan de volheid van wat begonnen is met de verrijzenis. We moeten ons dus afvragen in de Advent: is God alleen de God van het verleden, alsof Hij alleen maar te vinden is in Bethlehem? Kunnen we God ook zoeken in de toekomst ? Pater Pierre Teilhard de Chardin, s.j. zei het zo: : “Wij christenen, die de opdracht hebben om de vlam van het verlangen brandende te houden, wat hebben we gedaan met ons uitzien naar de Heer?”

Uit Enzo Bianchi, Donner sens au temps. Les grandes fêtes chrétiennes. Bayard 2004.

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"