40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Geloofsimpuls week 4: De boodschap van de engel

In de laatste week van de advent denken we verder na over de boodschap van de engel aan Maria. De aartsengel Gabriël komt Maria berichten dat ze zwanger zal worden van Jezus, Zoon van de Allerhoogste. In de katholieke traditie is de oude naam ‘Maria Boodschap’: een feest dat werd én wordt gevierd op 25 maart, negen maanden vóór Kerstmis.

God en mens maken samen geschiedenis.

Het heeft ons prachtige schilderijen opgeleverd, hoogtepunten uit de schilderkunst: Je kunt op internet zoeken onder ‘Annunciation’. Een hemelse boodschapper verrast een meisje in Nazareth, en dat Nazareth blijkt soms in Vlaanderen te liggen of in Toscane als je de achtergrond goed bekijkt. Hemel en aarde ontmoeten elkaar.

Lucas schildert het verhaal in het eerste hoofdstuk van zijn Evangelie: Lucas 1: 26-38. Het is een kantelmoment van de wereldgeschiedenis. Niet voor niets begint onze tijdrekening te tellen vanaf dat jaar.

We kunnen ook iets leren over God. Hij verschijnt in deze scène in drie gestalten.

(1) Eerst zegt de engel iets over God de Vader: De Heer is met u Maria, u hebt genade gevonden bij God. En iets verder gaat het over de Allerhoogste, God de Heer. De Allerhoogste, de Schepper bemoeit zich met onze geschiedenis.
(2) Sprekend over Jezus zegt de engel: je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God zal hem de troon van zijn vader David geven. Jezus is Zoon van God, en zoon van Maria en afstammeling van David.
(3) Als Maria vraagt hoe dat allemaal mogelijk is antwoordt de engel: de heilige Geest zal over u komen, de kracht van de Allerhoogste. De Geest wordt opnieuw genoemd bij de doop van Jezus in de Jordaan, en bij het Pinksterfeest.

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"