Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Geloofsimpuls week 4: Geef jullie hen maar te eten

Geven jullie hun maar te eten!

(Marcus 6:37a)

Wie door Jezus geboeid geraakt, wordt meegenomen in een transformerend avontuur. Hij gaat met je op weg zoals Hij je vindt, maar wie echt ja zegt en leerling wordt, zal niet dezelfde blijven. Veranderen is de essentie van elke leerproces. Van Jezus leren is – geïnspireerd en bijgestaan door de Geest – meer mens worden. Het is een uitermate actief proces, ook in wat windstille perioden lijken. Het vraagt om waakzaamheid, om aanspreekbaar willen zijn en ultiem, en altijd weer om keuzes. Jezus nodigt ons uit – met Gods rijk voor ogen – te antwoorden op de vragen die het leven en de wereld ons stellen.

Toen Hij uit de boot stapte, zag Hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder.

In de globaliserende wereld van vandaag is die menigte niet kleiner geworden. Het lijden – in allerlei gedaanten – en de hoop eruit verlost te worden, zijn immens. Ongetwijfeld soms ook in ons.

Voel ik me aangesproken door de nood van mensen? Kom ik in beweging? Open ik me voor de mogelijkheid dat ik – Hem achterna – soms honger kan stillen, eenzaamheid kan verlichten, negativiteit kan ombuigen, hoop kan versterken?

Wat doet het met me, dat grote vertrouwen van God in zijn mensen? Geef jij hen maar te eten.

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"