Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Geloofsimpuls week 4: Vaar naar diep water

Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen.

(Lucas 5:4b)

In Gods rijk gaan lammen lopen, doven horen, blinden zien. Gevangenen vinden vrijheid, zondaars barmhartigheid en wie honger heeft wordt verzadigd. Dat rijk wil Jezus naderbij brengen. Niet straks of later of ooit, maar nu. Niet voor of met een uitgelezen gezelschap, maar voor elk mens en voor de hele schepping. Zijn aanbod en oproep zijn er op elk moment, in elke situatie. Zijn aanbod is er nu voor ons. Zijn roep klinkt nu voor jou.

Wil ik de levengevende, wervende kracht van Jezus boodschap au sérieux nemen? Kan ik de urgentie van zijn appel echt toelaten? Geloof ik dat de Liefde waaruit Hij leeft ook mij nieuw kan maken?

Simon en zijn collega-vissers – aanvankelijk niet happig- stappen toch opnieuw de boot in en verlaten de kust. Ze keren terug naar zee. Die zee is hun terrein. Ze is hun leven. Ze menen te weten wat dat leven voor hen in petto heeft en denken alle mogelijkheden ervan te kennen en te hebben uitgeprobeerd. En toch. Met Jezus aan boord wagen ze zich weer het water op. Het is nog altijd dezelfde zee, maar met Hem in de buurt reiken hun netten dieper en verruimt hun blik. Wie met Hem in zee gaan, ontvangen onverhoopte overvloed én er opent zich een nieuw perspectief: als kwetsbaar, falend mens Gods rijk van vrede en gerechtigheid mee dichterbij brengen. In onze levens. In onze wereld. Hem achterna.

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"