40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Geloofsimpuls week 6: Vader, in uw handen

Vader, in uw handen

(Lucas 23:46)

Vandaag begint de Goede week. We worden uitgenodigd met Jezus te blijven meegaan. Met Hem trekken we onder gejuich Jeruzalem binnen. We mogen aanzitten aan het paasmaal en meemaken hoe Hij zijn vrienden de voeten wast: een meester die een slaventaak op zich neemt, een voorganger die dient. Om Hem heen wordt de wereld grimmig en verraderlijk duister. Tussen zijn slapende leerlingen draagt Hij zijn angst alleen.

Jezus is niet doodgemaakt door het toevallige falen van de enkelingen Judas, Kajafas en Pilatus, niet door de zwakheid van het opgezweepte volk. Hun gespletenheid, verscheurdheid, aarzeling en zwakte weven zich als constanten doorheen de geschiedenis. Doorheen dé geschiedenis en doorheen de onze. Hun gespletenheid, verscheurdheid, aarzeling en zwakte zijn de onze. Alles: religieuze en politieke machtsstructuren, het gezond verstand, het dictaat van het haalbare, alles is tegen Hem en zij die voor Hem zijn, zijn dat slechts met een half hart.

Zie daar dan de mens, overgeleverd in de handen van de mensen.

Hij in wie geen schuld gevonden wordt, biedt geen weerwerk als de dynamiek van het kwaad genadeloos zijn waanzinnig verloop kent. In Jezus loopt alle geweld dood. Hij zwijgt en blijft in de liefde. Kapotgemaakt en verlaten, geeft Hij zichzelf in de handen van de God op wie Hij alles heeft ingezet. Na een gebed dat klinkt als een schreeuw, wordt het stil. Uit God heeft Hij geleefd, in God keert Hij terug.

Laten we deze week onze ogen gericht houden op deze Rechtvaardige die ons menszijn heeft omarmd tot in lijden en dood en nooit ophoudt met ons te zijn. Kome wat komt. Blijven wij ook bij Hem?

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"