Ignatiaans gebed en spiritualiteit

Ignatiaanse spiritualiteit

De ignatiaanse spiritualiteit komt voort uit de persoonlijke ervaring van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten. Zij wordt sterk bepaald door het thema van ‘God zoeken en vinden in alle dingen’. De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats van God. Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met de levende Heer. Bij Ignatius groeide dit inzicht vanuit een grote vertrouwelijkheid met Jezus. Voor hem kan de mens omgaan met God zoals een vriend met een vriend.

In de visie van Ignatius van Loyola worden mensen geroepen om contemplatief te zijn in hun handelen. Dat wil zeggen beschouwend. De activiteiten die de mens ontplooit, kunnen hem voortdurend tot inkeer brengen. De reflectie op de diepere betekenis van zijn handelen kan hem vervolgens weer tot weloverwogen actie brengen. Zo kan heel het doen en laten van mensen doortrokken zijn van de goddelijke oorsprong ervan, elk moment. Zo kan Gods nabijheid een vanzelfsprekendheid worden.

De ignatiaanse spiritualiteit is van huis uit katholiek. Wereldwijd is er een groeiend aantal protestantse en evangelische christenen voor wie de ignatiaanse spiritualiteit en het ignatiaanse gebed een geschikt hulpmiddel is in hun geloofsleven. In Nederland plaatste de Evangelische Omroep (EO) de ignatiaanse spiritualiteit in de kijker met het programma ‘Op zoek naar God’. De jaargangen 2013 en 2014 waren helemaal geschoeid op die leest. Hieronder vind je een fragment waarin BN’er Lieke van Lexmond vertelt over haar bidden met psalm 139.

 

Ignatiaans gebed

Het ignatiaanse bidden is in de eerste plaats christelijk bidden. Ignatius van Loyola heeft gedurende zijn lange pelgrimsjaren zich kunnen inspireren aan heel wat verschillende tradities binnen de Kerk. Zijn originele bijdrage is vooral gelegen in het leggen van bepaalde accenten. Zijn intuïties en inzichten over het gebed vind je terug in de “Geestelijke Oefeningen“.

In het ignatiaanse gebed staat de Bijbel vaak centraal. Het ignatiaanse bijbelgebed is eerder beschouwend en contemplerend. Het leert om het Woord van God binnen te laten in de eigen, persoonlijke ervaring. In die zin is het erg verschillend van bijbelstudie. Een ander ignatiaans gebed is het ‘bidden met het 5de evangelie’. Het wordt ook levensgebed genoemd. Dit gaat over bidden met het verhaal van God in je eigen leven, hier en nu. Het ignatiaanse gebed is doorgaans individueel. Maar er er bestaan ook vormen van gemeenschappelijk ignatiaans gebed, in het bijzonder de contemplatieve dialoog.

Lees hier verder over:

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Digitale ignatiaanse retraite: enkele tips

Regelmatig wordt op deze website een retraite aangeboden. Wie zich inschrijft ontvangt dagelijks een e-mail met aanwijzingen voor het gebed. Op de website vind je geloofsimpulsen, citaten en gebedstechnische tips. Enkele aandachtspuntjes.

Deelnemers over de retraite

Schrijf je hier in voor de online retraite

Ignatiaans gebed en spiritualiteit

Ignatiaanse spiritualiteit

De ignatiaanse spiritualiteit komt voort uit de persoonlijke ervaring van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten. Zij wordt sterk bepaald door het thema van ‘God zoeken en vinden in alle dingen’. De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats van God. Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met de levende Heer. Bij Ignatius groeide dit inzicht vanuit een grote vertrouwelijkheid met Jezus. Voor hem kan de mens omgaan met God zoals een vriend met een vriend.

In de visie van Ignatius van Loyola worden mensen geroepen om contemplatief te zijn in hun handelen. Dat wil zeggen beschouwend. De activiteiten die de mens ontplooit, kunnen hem voortdurend tot inkeer brengen. De reflectie op de diepere betekenis van zijn handelen kan hem vervolgens weer tot weloverwogen actie brengen. Zo kan heel het doen en laten van mensen doortrokken zijn van de goddelijke oorsprong ervan, elk moment. Zo kan Gods nabijheid een vanzelfsprekendheid worden.

De ignatiaanse spiritualiteit is van huis uit katholiek. Wereldwijd is er een groeiend aantal protestantse en evangelische christenen voor wie de ignatiaanse spiritualiteit en het ignatiaanse gebed een geschikt hulpmiddel is in hun geloofsleven. In Nederland plaatste de Evangelische Omroep (EO) de ignatiaanse spiritualiteit in de kijker met het programma ‘Op zoek naar God’. De jaargangen 2013 en 2014 waren helemaal geschoeid op die leest. Hieronder vind je een fragment waarin BN’er Lieke van Lexmond vertelt over haar bidden met psalm 139.

 

Ignatiaans gebed

Het ignatiaanse bidden is in de eerste plaats christelijk bidden. Ignatius van Loyola heeft gedurende zijn lange pelgrimsjaren zich kunnen inspireren aan heel wat verschillende tradities binnen de Kerk. Zijn originele bijdrage is vooral gelegen in het leggen van bepaalde accenten. Zijn intuïties en inzichten over het gebed vind je terug in de “Geestelijke Oefeningen“.

In het ignatiaanse gebed staat de Bijbel vaak centraal. Het ignatiaanse bijbelgebed is eerder beschouwend en contemplerend. Het leert om het Woord van God binnen te laten in de eigen, persoonlijke ervaring. In die zin is het erg verschillend van bijbelstudie. Een ander ignatiaans gebed is het ‘bidden met het 5de evangelie’. Het wordt ook levensgebed genoemd. Dit gaat over bidden met het verhaal van God in je eigen leven, hier en nu. Het ignatiaanse gebed is doorgaans individueel. Maar er er bestaan ook vormen van gemeenschappelijk ignatiaans gebed, in het bijzonder de contemplatieve dialoog.

Lees hier verder over:

Op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Digitale ignatiaanse retraite: enkele tips

Regelmatig wordt op deze website een retraite aangeboden. Wie zich inschrijft ontvangt dagelijks een e-mail met aanwijzingen voor het gebed. Op de website vind je geloofsimpulsen, citaten en gebedstechnische tips. Enkele aandachtspuntjes.

Deelnemers over de retraite

Schrijf je hier in voor de online retraite