Ignatiaans gebed en spiritualiteit

Ignatiaanse spiritualiteit

De ignatiaanse spiritualiteit komt voort uit de persoonlijke ervaring van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten. Zij wordt sterk bepaald door het thema van ‘God zoeken en vinden in alle dingen’. De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats van God. Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met Hem. Dit inzicht groeide vanuit de grote ‘vertrouwelijkheid van Ignatius met God’. Voor hem kan de mens omgaan met God ‘zoals een vriend met een vriend’.

In de visie van Ignatius van Loyola worden mensen geroepen om ‘contemplatief’ te zijn in hun handelen. Dat wil zeggen ‘beschouwend’, meditatief. De activiteiten die de mens ontplooit, kunnen hem voortdurend tot inkeer brengen. De reflectie op de diepere betekenis van zijn handelen kan hem vervolgens weer tot weloverwogen actie brengen Zo kan heel het doen en laten van mensen doortrokken zijn van de goddelijke oorsprong ervan, elk moment. Zo kan Gods nabijheid een vanzelfsprekendheid worden.

Ignatiaans gebed

Het ignatiaanse bidden is in de eerste plaats christelijk bidden. Ignatius van Loyola heeft gedurende zijn lange pelgrimsjaren zich kunnen inspireren aan heel wat verschillende tradities binnen de Kerk. Zijn originele bijdrage is vooral gelegen in het leggen van bepaalde accenten. Zijn intuïties en inzichten inzake gebed vind je terug in de “Geestelijke Oefeningen”.

In het ignatiaanse gebed staat de Bijbel vaak centraal. Dit gebed kan eerder mediterend, dan wel eerder contemplerend zijn.  Maar je kan ook bidden met het “5de evangelie”, het verhaal van God in je eigen leven: het levensgebed. Het ignatiaanse gebed is doorgaans individueel. Maar er er bestaan ook vormen van gemeenschappelijk ignatiaans gebed, in het bijzonder de contemplatieve dialoog.

Meer info over:

 Digitale ignatiaanse retraite: enkele tips

Regelmatig wordt op deze website een retraite aangeboden. Wie zich inschrijft ontvangt dagelijks een email met aanwijzingen voor het gebed. Op de website vind je geloofsimpulsen, citaten en gebedstechnische tips. Enkele aandachtspuntjes.

Ignatiaans gebed en spiritualiteit

Ignatiaanse spiritualiteit

De ignatiaanse spiritualiteit komt voort uit de persoonlijke ervaring van Ignatius van Loyola, de stichter van de jezuïeten. Zij wordt sterk bepaald door het thema van ‘God zoeken en vinden in alle dingen’. De wereld met heel haar wisselvalligheid en onvoorspelbaarheid is een vindplaats van God. Ieder ogenblik kan een ontmoetingspunt worden met Hem. Dit inzicht groeide vanuit de grote ‘vertrouwelijkheid van Ignatius met God’. Voor hem kan de mens omgaan met God ‘zoals een vriend met een vriend’.

In de visie van Ignatius van Loyola worden mensen geroepen om ‘contemplatief’ te zijn in hun handelen. Dat wil zeggen ‘beschouwend’, meditatief. De activiteiten die de mens ontplooit, kunnen hem voortdurend tot inkeer brengen. De reflectie op de diepere betekenis van zijn handelen kan hem vervolgens weer tot weloverwogen actie brengen Zo kan heel het doen en laten van mensen doortrokken zijn van de goddelijke oorsprong ervan, elk moment. Zo kan Gods nabijheid een vanzelfsprekendheid worden.

Ignatiaans gebed

Het ignatiaanse bidden is in de eerste plaats christelijk bidden. Ignatius van Loyola heeft gedurende zijn lange pelgrimsjaren zich kunnen inspireren aan heel wat verschillende tradities binnen de Kerk. Zijn originele bijdrage is vooral gelegen in het leggen van bepaalde accenten. Zijn intuïties en inzichten inzake gebed vind je terug in de “Geestelijke Oefeningen”.

In het ignatiaanse gebed staat de Bijbel vaak centraal. Dit gebed kan eerder mediterend, dan wel eerder contemplerend zijn.  Maar je kan ook bidden met het “5de evangelie”, het verhaal van God in je eigen leven: het levensgebed. Het ignatiaanse gebed is doorgaans individueel. Maar er er bestaan ook vormen van gemeenschappelijk ignatiaans gebed, in het bijzonder de contemplatieve dialoog.

Meer info over:

 Digitale ignatiaanse retraite: enkele tips

Regelmatig wordt op deze website een retraite aangeboden. Wie zich inschrijft ontvangt dagelijks een email met aanwijzingen voor het gebed. Op de website vind je geloofsimpulsen, citaten en gebedstechnische tips. Enkele aandachtspuntjes.