Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

Inleiding 40 dagen: Hem achterna

Wat heeft je doen beslissen in te tekenen voor deze retraite? Misschien ben je al lang onderweg met God, met Christus en is een intens gebedstraject in de weken voor Pasen inmiddels een gewoonte geworden. Misschien is het verlangen naar diepgang, naar een meer levende godsrelatie vrij nieuw en grijp je deze kans om er de komende veertig dagen systematisch tijd voor te nemen.

In de zoektocht naar meer en voller leven, want dat is toch wat God voor ons verlangt, blijven we eigenlijk allemaal beginners. Dat besef verbindt ons met de twee leerlingen uit die prachtige passage uit Johannes 1:

De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ De twee discipelen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden, zei Hij: ‘Wat zoeken jullie?’ Rabbi,’ zeiden zij tegen Hem, ‘waar logeert U?’ Hij zei: ’Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij Hem. (Johannes 1: 35-39)

Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een ontwapend antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar mee, leer me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd.

Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen.

Deze retraite is een aanbod en hoopt je gebedsleven te ondersteunen. Ga er dus in alle vrijheid mee om. Concreet:

– Op vraag van het Platform voor Ignatiaanse Spiritualiteit is de retraite opgebouwd volgens een vaste structuur. Sommige deelnemers ervaren deze aanpak als helpend, anderen niet. Voel je vrij er het jouwe mee te doen.

– De doelgroep van deze retraite is heel divers. Daarom werd al te persoonlijk taalgebruik gemeden. God wordt ‘God’ genoemd en er wordt naar verwezen als ‘Hij en Hem’, ook al draagt Hij/Zij vele namen. Aarzel niet jouw voorkeur trouw te blijven.

– De retraite volgt de liturgische kalender. Voor elke dag wordt één van de lezingen gekozen waaruit vervolgens enkele verzen worden uitgelicht om er gebedspunten aan te koppelen. Natuurlijk kan je ook bidden met de volledige tekst.

Ik wens je een vruchtbare tijd.

Myriam Van den Eynde

Bekijk ook het citaat en de gebedstip van deze week.

Terug naar "Geloofsimpulsen"