Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

maandag 11 april 2022

Ignatiaans Bidden

“Hem achterna”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2022

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Hem achterna.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. Vader, in uw handen – Lucas 23:46

Laten we deze week onze ogen gericht houden op de Rechtvaardige die ons menszijn heeft omarmd tot in lijden en dood, die nooit ophoudt mét ons te zijn en blijft meegaan. Kome wat komt. Blijven wij ook bij Hem?

2. Begin van het gebed

Ik maak het stil en vraag God me te openen voor zijn mysterievolle nabijheid. Tijdens deze Goede Week weet ik me bijzonder verbonden met wie lijden, dichtbij en verder weg.

3. Bijbeltekst voor vandaag, maandag 11 april: Jesaja 42:1-3 / Johannes 12:9

Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen,

hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde. […]

Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,

hij roept niet luidkeels in het openbaar;

het geknakte riet breekt hij niet af,

de kwijnende vlam zal hij niet doven.

Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en ze gingen in groten getale naar Hem toe, niet alleen om Hemzelf, maar ook om Lazarus te zien, die Hij uit de dood had opgewekt.

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

5. Einde van het gebed

God kent mij. Hij weet van mijn gaan en mijn staan (Psalm 139), van mijn vreugden en donkerste gedachten. Wat wil ik met Hem delen na deze stille tijd? Wil ik iemand, iets bijzonder aan zijn zorg toevertrouwen?

6. Terugblik op het gebed

Na vijf weken retraite kan deze Goede Week een bijzondere intensiteit in je dagen brengen. Wat wil ik uit deze stille tijd vandaag met me meedragen? Wat heeft me geraakt: een woord, een beeld, een gevoel. Misschien groeide er een voornemen, een bijzonder aandachtspunt?

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 6: Vader, in uw handen (lees meer)

Citaat 13: Beeld en gelijkenis (lees meer)

Gebedstip 13: Terugblik (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"