Ons steunen

Ons steunen

Deze digitale retraite wordt u  gratis aangeboden door de jezuïeten.

Toch bieden wij u graag de kans ons financieel te steunen in onze digitale projecten. Dit kan door een bijdrage over te maken op naam van RK Stichting Ignatiushuis in Amsterdam (Beulingstraat 11, 1017 BA Amsterdam), met vermelding van Internetpastoraat.

 

 

De RK Stichting Ignatiushuis is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen onze donateurs belastingvoordeel genieten volgens de giftenaftrekregeling.

Graag sturen we u een persoonlijk bedankje voor uw gift. Om dit mogelijk te maken hebben we wel uw post- of mailadres nodig. Indien u dit wenst, kunt u ons dit mailen via platform.ignatiaansespiritualiteit@jesuits.net.

 

Het is een plicht voor ons, jezuïeten, aan de mensen de kans te bieden om ons financieel te helpen in onze werken .

Heilige Alberto Hurtado sj  (1901-1952)

Ons steunen

Ons steunen

Deze digitale retraite wordt u  gratis aangeboden door de jezuïeten.

Toch bieden wij u graag de kans ons financieel te steunen in onze digitale projecten. Dit kan door een bijdrage over te maken op naam van RK Stichting Ignatiushuis in Amsterdam (Beulingstraat 11, 1017 BA Amsterdam), met vermelding van Internetpastoraat.

 

 

De RK Stichting Ignatiushuis is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor kunnen onze donateurs belastingvoordeel genieten volgens de giftenaftrekregeling.

Graag sturen we u een persoonlijk bedankje voor uw gift. Om dit mogelijk te maken hebben we wel uw post- of mailadres nodig. Indien u dit wenst, kunt u ons dit mailen via platform.ignatiaansespiritualiteit@jesuits.net.

 

Het is een plicht voor ons, jezuïeten, aan de mensen de kans te bieden om ons financieel te helpen in onze werken .

Heilige Alberto Hurtado sj  (1901-1952)