40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Tips voor het gebed: Bidden met een bijbeltekst

  1. Laat de tekst binnenkomen in je hart.

Dagelijks wordt je in deze weken een korte bijbeltekst aangeboden. Met een bijbeltekst bidden betekent niet dat je gaat zitten analyseren of uitleggen. Het gaat er om dat je een tekst laat binnenkomen in je hart. Dat het woord van God weerklinkt in jouw leven. Daarbij is het goed om wat langer stil te staan bij die woorden die een goed gevoel oproepen: troost, vreugde, genegenheid. Wanneer je ervaart dat de Schrift vandaag een Blijde Boodschap is, dan is dat bijzonder genoeg om langer bij te verwijlen. Onder het bidden hebben we trouwens nóóit haast. Het hoeft niet af.

2. Studeren mag, maar niet nu.

De bijbelstukjes zijn niet lang. Soms helpt het om de Bijbel erbij te pakken om te kijken wat de samenhang is: wat staat ervoor, wat komt erna. Wij gebruiken in deze retraite meestal de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004. Het kan best zijn de Bijbel bij jou thuis in de kast een ander vertaling is. Het vergelijken van vertalingen kan een leerzame bezigheid zijn, maar dat doe je best niet tijdens je gebedstijd. Gebedstijd is om te bidden, studeren doe je op een ander moment. Je kunt je wel goed voorbereiden op je gebedstijd door alvast van tevoren naar de bijbeltekst te kijken en je af te vragen of je de tekst met je verstand kunt begrijpen. Onder gebedstijd hebben de vragen van het hart voorrang, en daarvoor reiken wij iedere keer wat hulpvragen aan. Ook bij de vragen geldt: het hoeft niet af !

3. Afleidingen horen er bij.

Onder het gebed zullen die er altijd zijn. Dat kan niet anders. Het is de normaalste zaak van de wereld. Maar niet elke afleiding is hetzelfde.
a. Soms komt de afleiding van buiten: je telefoon, de televisie in de kamer ernaast, een irritant geluid. Meestal is daar wel een oplossing voor te vinden.
b. Soms komen de afleidingen van binnen: ik herinner me dat ik dit nog moet, die nog een mailtje moet sturen, dat het licht op de gang nog brandt…. Soms helpt het dat even op een briefje te schrijven en weg te leggen. Een andere keer leid je die verstrooiing vriendelijk naar de deur en zet je die op de gang, hopend dat ie niet al te snel weer binnen komt.
c. Een verstrooiing kan ook een herinnering zijn aan iets of iemand die belangrijk is. Als ik denk aan een zieke, dan kan ik voor hem bidden. Als ik moet denken aan iemand met wie ik onenigheid had, kan ik die ruzie in gebed brengen en Gods licht erop laten schijnen. Dit geldt vooral voor afleidingen die vaak terugkomen en die over concrete mensen gaan. Probeer die mensen op te nemen in je gebed.

Bekijk ook de geloofsimpuls en het citaat van deze week.

Terug naar "Gebedstips"