40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

Tips voor het gebed: Terugblik op het gebed

Om vooruitgang te maken in het gebed én in je christen-zijn, is het goed om regelmatig op je gebed terug te blikken.

Na het gebed neem je enkele minuten om na te gaan hoe het je is vergaan tijdens je gebed. Je kunt dit doen aan de hand van drie soorten vragen.

  1. Een eerste soort vragen behelst de inhoud van het gebed: wat heeft me in de tekst het meest getroffen? Welke zin? Waar ben ik langer bij blijven stilstaan? Is er licht gevallen op mijn leven vanuit de bijbeltekst ?
  2. Een tweede soort vragen betreft meer de gevoelsmatige kant van het gebed: hoe heeft de tekst mij getroffen? Hoe heeft de perikoop mij geraakt? Wat heeft het gebed mij gedáán? Gaf het me vreugde, dankbaarheid, rust of bracht het onrust, ontmoediging, weerstand? Hoe heeft de Geest mij vandaag bewogen?
  3. De derde soort vragen betreft meer wat er na het gebed blijft meetrillen: in welke gemoedstoestand ben ik nu, na het gebed? Blijft er iets naklinken?

Als je regelmatig op een dergelijke manier op je gebed terugblikt, zul je gaandeweg de lijn van jouw geestelijk leven ontdekken. Het zijn signalen waarmee de Geest je iets wil zeggen. Het zal erop aankomen ze te leren verstaan.

Mark Rotsaert s.j.

Bekijk ook de geloofsimpuls en het citaat van deze week.

Terug naar "Gebedstips"