40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

vrijdag 10 december 2021

Ignatiaans bidden – vr 10 dec 2021
Niet goed leesbaar? Klik hier Adventsretraite 2021 – "Hoop bedriegt niet"
Ignatiaans Bidden

“Hoop bedriegt niet”

www.ignatiaansbidden.org – Adventsretraite 2021

Welkom in de digitale adventsretraite Hoop bedriegt niet.

1. ‘De vreugde voert ons naar Gods Huis’

Hoe verheugd was ik toen ik hoorde:

‘Wij gaan naar het Huis van de Heer.’ (Psalm 122: 1)

2. Leidraad voor het gebed

God wacht op ons. Zijn huis staat open.
Hij nodigt ons uit op weg te gaan.
Dat is geen droeve tocht maar een blijde inkomst

3. Begin van het gebed

Ik plaats me voor God.
De komende minuten zijn voor Hem en voor mij.
Ik wil luisteren naar wat Hij te zeggen heeft.

4. Bijbeltekst voor vandaag, vrijdag 10 december: Jesaja 40: 18, 22, 25-26

Met wie wil je God vergelijken, hoe is Hij uit te beelden?
God troont boven de schijf van de aarde – haar bewoners zijn als sprinkhanen -, Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen.

Met wie wil je Mij vergelijken, zegt de Heilige, aan wie ben Ik gelijk te stellen?
Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken, Hij roept ze bij hun naam, één voor één.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Jesaja schetst de grootheid van God. Hij gebruikt beelden van de hemel als een doek, en noemt de talloze sterren.

  • Ken ik die natuurervaring, het overweldigende of het ontroerende van Gods schepping?
  • Ga eens in gedachten terug naar zo een moment, en laat je nog eens raken.
  • God geeft alle sterren een plaats, en kent iedere mens, zelfs mij. Wat doet dat besef met me?
  • Ik mag op weg zijn naar zijn huis!

6. Einde van het gebed

Bij de afsluiting van mijn gebedstijd richt ik me tot God.
Is er iets te vragen, iets om voor te danken ?
Is er iets dat ik wil onthouden ?

Ik sluit elke dag af met dezelfde woorden:
dat kan een bekend gebed zijn zoals het Onze Vader.

7. Terugblik op het gebed

Waar werd ik door geraakt ?
Was er iets nieuws, of zag ik een oude waarheid met nieuwe ogen?
Is het in mij al advent aan het worden?

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 2: Drie gestalten in de advent: Jesaja, Johannes de Doper en Maria (lees meer)

Citaten week 2: ‘k Heb Hem gezocht (lees meer)

Tips voor het gebed: Het begin en het einde van elke meditatie (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

“Hoop bedriegt niet” – Adventsretraite 2021 www.ignatiaansbidden.org

Uitschrijven   Je e-mailadres wijzigen   Doorsturen naar een vriend

Terug naar "Archief Gebedsmails"