Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

vrijdag 11 maart 2022

Ignatiaans Bidden

“Hem achterna”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2022

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Hem achterna.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. Je zult heten mijn verlangen – Jesaja 62:4

Gods grenzeloze liefde gaat ons vooraf. Ze is er. Onverdiend. We mogen erin thuiskomen.

2. Begin van het gebed

Ik maak het stil en vraag God me te openen voor zijn levende aanwezigheid.

Mocht ik me toevertrouwen aan Hem die altijd naar me uitkijkt, hopend op mijn aandachtige ontvankelijkheid.

3. Bijbeltekst voor vandaag, vrijdag 11 maart: Psalm 130:1-2

Uit de diepte roep ik tot u, Heer,

Heer, hoor mijn stem,

wees aandachtig, luister

naar mijn roep om genade.

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

5. Einde van het gebed

Ik geef woorden aan wat me tijdens deze gebedstijd heeft beziggehouden en leg ze in Gods handen.

6. Terugblik op het gebed

Ik noteer wat ik wil meenemen uit deze stille tijd – een woord, een zin, een gedachte – en welke smaak ze in me nalaten.

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 1: Je zult heten mijn verlangen (lees meer)

Citaat 4: Gij blijft mij maar scheppen (lees meer)

Gebedstip 4: Beginnen (1): Begroeten Wie je opwacht (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"