40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

vrijdag 24 december 2021

Ignatiaans bidden – vr 24 dec 2021
Niet goed leesbaar? Klik hier Adventsretraite 2021 – "Hoop bedriegt niet"
Ignatiaans Bidden

“Hoop bedriegt niet”

www.ignatiaansbidden.org – Adventsretraite 2021

Welkom in de digitale adventsretraite Hoop bedriegt niet.

1. “God heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares” (Lucas 1: 48)

Maria zingt haar loflied wanneer ze, in verwachting van Jezus, op bezoek is bij Elisabet.

2. Leidraad voor het gebed

God heeft gesproken, Maria zijn dienares heeft geantwoord.
God spreekt ook vandaag. Luisteren wij?

3. Begin van het gebed

Ik ga rechtop zitten en voel Gods welwillende blik op mij.
Ik plaats me voor God.
Ik wil luisteren naar wat Hij te zeggen heeft.

4. Bijbeltekst voor vandaag, vrijdag 24 december: Lucas 1: 67 …79

Zacharias zei, vervuld met de heilige Geest:

Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
Hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.
Een reddende kracht heeft Hij voor ons opgewekt
uit het huis van David, zijn dienaar. –
Zo toont Hij zich barmhartig jegens onze voorouders
en herinnert Hij zich zijn heilig verbond.

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan
en verschijnen aan allen die leven in duisternis –
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Zacharias gebruikt verschillende namen en beelden om de Messias aan te duiden: een reddende kracht, een stralend licht uit de hemel. Jesaja sprak over: Wonderbare Raadsman, Vredevorst, Verlosser.

  • Welke titel van Jezus spreekt mij het meeste aan?
  • Hoe noem ik Hem als ik over Hem nadenk of over Hem spreek?
  • En wat zeg ik als ik mét Hem spreek?

6. Einde van het gebed

Ik sluit het gebed af: Bij de afsluiting van mijn gebedstijd richt ik me tot God.
Wil Hij me nog iets zeggen?
Is er van mijn kant iets te vragen, iets om voor te danken ?
Ik sluit af met woorden die me vertrouwd zijn.

7. Terugblik op het gebed

Waar werd ik door geraakt?
Was er iets nieuws, of zag ik een oude waarheid met nieuwe ogen?
Is het in mij advent geworden?

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 4: De boodschap van de engel (lees meer)

Citaten week 4: Het kleine meisje hoop (lees meer)

Tips voor het gebed: Als bidden moeilijk gaat (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

“Hoop bedriegt niet” – Adventsretraite 2021 www.ignatiaansbidden.org

Uitschrijven   Je e-mailadres wijzigen   Doorsturen naar een vriend

Terug naar "Archief Gebedsmails"