Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

woensdag 2 maart 2022

Ignatiaans Bidden

“Hem achterna”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2022

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Hem achterna.
Wat heeft je doen beslissen in te tekenen voor deze retraite? Misschien ben je al lang onderweg met God, met Christus en is een intens gebedstraject in de weken voor Pasen inmiddels een gewoonte geworden. Misschien is het verlangen naar diepgang, naar een meer levende godsrelatie vrij nieuw en grijp je deze kans om er de komende veertig dagen systematisch tijd voor te nemen.

In de zoektocht naar meer en voller leven, want dat is toch wat God voor ons verlangt, blijven we eigenlijk allemaal beginners. Dat besef verbindt ons met de twee leerlingen uit die prachtige passage uit Johannes 1:
De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: ‘Daar is het lam van God.’ De twee discipelen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden, zei Hij: ‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen Hem, ‘waar logeert U?’ Hij zei: ’Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Ze gingen met Hem mee en zagen waar Hij onderdak had gevonden; het was ongeveer twee uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij Hem. (Johannes 1:35-39)

Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een ontwapenend antwoord: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’ Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd. Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen.

Deze retraite is een aanbod en hoopt je gebedsleven te ondersteunen. Ga er dus in alle vrijheid mee om. Concreet:

Ik wens je een vruchtbare tijd.
Myriam Van den Eynde

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. Wat zoek je? – Johannes 1:38

  

2. Begin van het gebed

Ik neem de tijd om stil te worden. Ik vraag God me te openen voor zijn aanwezigheid, voor zijn gulle, genadige liefde.

3. Bijbeltekst voor vandaag, woensdag 2 maart: Joël 2:13b

Keer terug tot de Heer, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

5. Einde van het gebed

Ik breng voor God wat me geraakt heeft en nu bezighoudt. Ik kijk naar wat is en vertrouw het Hem toe.

6. Terugblik op het gebed

Ik noteer wat mij heeft geraakt – een woord, een zin, een gedachte – en hoe ik mij erbij voelde: onrustig, vredevol, gelukkig, dankbaar, verdrietig, angstig, opgelucht, vertrouwend? Wat wil ik meenemen de (volgende) dag in?

Bijkomend materiaal

Inleiding 40 dagen: Hem achterna (lees meer)

Citaat 1: Soms breekt uw licht (lees meer)

Gebedstip 1: De plaats (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"