40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

woensdag 22 december 2021

Ignatiaans bidden – wo 22 dec 2021
Niet goed leesbaar? Klik hier Adventsretraite 2021 – "Hoop bedriegt niet"
Ignatiaans Bidden

“Hoop bedriegt niet”

www.ignatiaansbidden.org – Adventsretraite 2021

Welkom in de digitale adventsretraite Hoop bedriegt niet.

1. “God heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares” (Lucas 1: 48)

Maria zingt haar loflied wanneer ze, in verwachting van Jezus, op bezoek is bij Elisabet.

2. Leidraad voor het gebed

God heeft gesproken, Maria zijn dienares heeft geantwoord.
God spreekt ook vandaag. Luisteren wij?

3. Begin van het gebed

Ik ga rechtop zitten en voel Gods welwillende blik op mij.
Ik plaats me voor God.
Ik wil luisteren naar wat Hij te zeggen heeft.

4. Bijbeltekst voor vandaag, woensdag 22 december: Lucas 1: 46 … 55

Maria zei [bij haar bezoek aan Elisabet]:

Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder:
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam. –
Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen,
heersers stoot Hij van hun troon
en wie gering is geeft Hij aanzien. –
Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd:
Hij herinnert zich zijn barmhartigheid.

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Deze lofzang heet het ‘Magnificat’: Maria ‘maakt God groot’ in haar lofzang.

  • Doe ik dat ook wel eens, God danken en prijzen? Om welke reden?
  • Heersers vallen van hun troon, wie gering is geeft God aanzien; wat zou er met mij gebeuren?
  • Kan ik met Maria mee juichen, of ben ik eerder toeschouwer?

6. Einde van het gebed

Ik sluit het gebed af: Bij de afsluiting van mijn gebedstijd richt ik me tot God.
Wil Hij me nog iets zeggen?
Is er van mijn kant iets te vragen, iets om voor te danken ?
Ik sluit af met woorden die me vertrouwd zijn.

7. Terugblik op het gebed

Waar werd ik door geraakt?
Was er iets nieuws, of zag ik een oude waarheid met nieuwe ogen?
Is het in mij advent geworden?

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 4: De boodschap van de engel (lees meer)

Citaten week 4: Het kleine meisje hoop (lees meer)

Tips voor het gebed: Als bidden moeilijk gaat (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

“Hoop bedriegt niet” – Adventsretraite 2021 www.ignatiaansbidden.org

Uitschrijven   Je e-mailadres wijzigen   Doorsturen naar een vriend

Terug naar "Archief Gebedsmails"