40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

zondag 19 december 2021

Ignatiaans bidden – zo 19 dec 2021
Niet goed leesbaar? Klik hier Adventsretraite 2021 – "Hoop bedriegt niet"
Ignatiaans Bidden

“Hoop bedriegt niet”

www.ignatiaansbidden.org – Adventsretraite 2021

Welkom in de digitale adventsretraite Hoop bedriegt niet.

1. “God heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares” (Lucas 1: 48)

Maria zingt haar loflied wanneer ze, in verwachting van Jezus, op bezoek is bij Elisabet.

2. Leidraad voor het gebed

God heeft gesproken, Maria zijn dienares heeft geantwoord.
God spreekt ook vandaag. Luisteren wij?

3. Begin van het gebed

Ik ga rechtop zitten en voel Gods welwillende blik op mij.
Ik plaats me voor God.
Ik wil luisteren naar wat Hij te zeggen heeft.

4. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 19 december: Lucas 1: 26-38

God zond de engel Gabriël naar Nazareth, naar een meisje -, Maria.
Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Wees gegroet Mara, je bent begenadigd. De Heer is met u.’ Maria schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had.
Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. -’ Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’
De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. – Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Vandaag kijken we naar de reactie van Maria: die gaat in drie stappen.
De eerste reactie is schrik en verwarring. Vervolgens, na de eerste uitleg van de engel vraagt Maria om verduidelijking: hoe zal dat gebeuren?. Pas in derde instantie geeft ze haar instemming: ‘Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd’.

  • Maria groeide toe naar een beslissing. Ze zegt “ja” op Gods plan.
  • Mag God mij ook vragen? Wat vraagt Hij van mij?
  • Ben ik al toe aan een antwoord, wat zijn mijn aarzelingen?

6. Einde van het gebed

Ik sluit het gebed af: Bij de afsluiting van mijn gebedstijd richt ik me tot God.
Wil Hij me nog iets zeggen?
Is er van mijn kant iets te vragen, iets om voor te danken ?
Ik sluit af met woorden die me vertrouwd zijn.

7. Terugblik op het gebed

Waar werd ik door geraakt?
Was er iets nieuws, of zag ik een oude waarheid met nieuwe ogen?
Is het in mij advent geworden?

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 4: De boodschap van de engel (lees meer)

Citaten week 4: Het kleine meisje hoop (lees meer)

Tips voor het gebed: Als bidden moeilijk gaat (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

“Hoop bedriegt niet” – Adventsretraite 2021 www.ignatiaansbidden.org

Uitschrijven   Je e-mailadres wijzigen   Doorsturen naar een vriend

Terug naar "Archief Gebedsmails"