40-dagenretraite

40-dagen 2023: Rechtvaardigheid en vrede omhelzen elkaar

Steun ons

zondag 25 december 2022

Ignatiaans Bidden

“Het Woord is mens geworden”

www.ignatiaansbidden.org – Adventsretraite 2022

Welkom in de digitale adventsretraite Het Woord is mens geworden.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. “Uw Woord wil lichaam worden, ook in mij, Mensenkind”

In de vierde adventsweek zien we van uit die ‘oproep’ hoe God nog een ongelooflijke stap verder gaat: God wordt mens. Dat wordt duidelijk in Jezus-Maria-Jozef, maar dit verandert de manier waarop we naar elke mens kijken: in elke mens wil God lichaam en mens worden… als hij of zij daartoe instemt. Dus ook in mij, Mensenkind. Meditatie van de menswording en de geboorte van Jezus. Begin van de Tweede Week in de Geestelijke Oefeningen.

2. Begin van het gebed

Ik neem de tijd om het stil te maken in mijn hart. Ik word me bewust van God die met mij wil zijn en in mij wil mens worden. Ik ga bij mezelf na wat ik verlang van deze gebedstijd en praat hierover met God.

3. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 25 december: Jesaja 52 & Hebreeën 1 & Johannes 1

Jesaja 52:9-10

Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem, want de HEER troost zijn volk, Hij koopt Jeruzalem vrij. De HEER ontbloot zijn heilige arm ten overstaan van alle volken, en de einden der aarde zien hoe onze God redding brengt.

Hebreeën 1:11-12

Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten; nu, aan het einde van de tijd, heeft Hij tot ons gesproken door zijn Zoon.

Johannes 1:1-2.14.16-18

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid (…). Uit zijn overvloed hebben wij allen opnieuw genade ontvangen: de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen.

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

De advent begon met Jesaja’s visioen over Juda en Jeruzalem: ‘Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is. Kom, laat ons leven in het licht van de Heer.’ Nu zegt Jesaja: ‘Breek uit in gejubel, ruïnes van Jeruzalem.’ Wat is er gebeurd?

De auteur van de Hebreeënbrief zegt dat God op veel manieren gesproken heeft door de profeten. Tenslotte heeft God gesproken door de Zoon zelf.

Johannes zegt het op zijn manier: Het Woord is volledig mens geworden. Gods Woord was ‘enkel’ Wet, met Mozes. De nieuwe Mozes, Jezus Christus, vervulde de Wet met genade en waarheid. Wij delen in zijn overvloed: zijn Woord wordt lichaam in mij: in mijn gerechtigheid, in mijn verwachting ondanks alles, in mijn genezing, vergeving en beweging, tenslotte in mijn lichaam en menszijn.

Terugblikkend op deze vierde week en Kerstdag zien we niet één kind maar een reeks kinderen: Simson, Samuël, Johannes, en nu Jezus… Bijzondere kinderen, maar zijn ze niet allemaal bijzonder? We wisten dat een Kind belangrijk is maar nu pas breekt het door.

5. Einde van het gebed

Tot slot neem ik nog even de tijd om te praten met God, Jezus, Maria of iemand anders in wie ik vertrouwen heb. Ik spreek gemoedelijk, zoals een vriend(in) spreekt tot een vriend(in). Ik dank voor iets, stel een vraag, spreek uit wat me bijzonder getroffen heeft of iets anders.

Ik sluit af met een kort gebed dat me vertrouwd is.

6. Terugblik op het gebed

Na afloop blik ik even terug op het gebed, zo mogelijk schriftelijk. Wat heeft mijn hart geraakt? Waar voelde ik me aangetrokken? Wat ging moeilijk? Is er iets dat ik graag zou verdiepen, een zin of een vers dat ik wil onthouden? Wat betekent dit alles voor mijn concrete leven?

Wat ervaarde ik tijdens mijn gebed in mijn lichaam en hoe voelt mijn lichaam nadien?

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls Kerstdag: ‘Uw Woord wil lichaam worden, ook in mij’ (lees meer)

Citaten 9 & 10: Mensenliefde (lees meer)

Gebedstip 8: Weesgegroet (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"