Adventsretraite

Advent 2022: Het Woord is mens geworden

Steun ons

zondag 27 maart 2022

Ignatiaans Bidden

“Hem achterna”

www.ignatiaansbidden.org – 40-dagenretraite 2022

Welkom in de digitale 40-dagenretraite Hem achterna.

Afdrukken Gebedsteksten afdrukken
Afdrukken Alleen bijbeltekst en gebedsuggesties

1. Geef jullie hen maar te eten – Marcus 6:37a

Jezus nodigt ons uit – met Gods rijk voor ogen – te antwoorden op de vragen die het leven en de wereld ons stellen.

2. Begin van het gebed

Ik treed binnen in de gastvrije, liefdevolle ruimte die God voor me wil zijn. Ik vraag Hem me te openen voor het woord waarin Hij vandaag tot me komt.

3. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 27 maart: Lucas 15: 20b, 28

Zijn vader zag hem in de verte al aankomen. Hij kreeg medelijden en rende op zijn zoon af, viel hem om de hals en kuste hem. […] Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren.

4. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

God is oneindig barmhartig. Hoe ver we ook zijn afgedwaald, Hij blijft zich over ons ontfermen. Hij blijft ons tegemoetkomen.

5. Einde van het gebed

God hoort ons spreken, ons stamelend zoeken. Ik probeer woorden te geven aan wat nu in me leeft en vertrouw ze Hem toe.

6. Terugblik op het gebed

Wat komt bij me op als ik naar de voorbije stille tijd terugkijk? Ik noteer wat me raakte: een passage, een woord, een beeld, een stemming, een vraag…

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 4: Geef jullie hen maar te eten (lees meer)

Citaat 9: Het aanraakbare gezicht pal voor onze ogen (lees meer)

Gebedstip 9: Natuurlijk raak je afgeleid (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

Terug naar "Archief Gebedsmails"