40-dagenretraite

40-dagen 2022: Hem achterna

Steun ons

zondag 5 december 2021

Ignatiaans bidden – zo 5 dec 2021
Niet goed leesbaar? Klik hier Adventsretraite 2021 – "Hoop bedriegt niet"
Ignatiaans Bidden

“Hoop bedriegt niet”

www.ignatiaansbidden.org – Adventsretraite 2021

Welkom in de digitale adventsretraite Hoop bedriegt niet.

1. ‘De vreugde voert ons naar Gods Huis’

Hoe verheugd was ik toen ik hoorde:

‘Wij gaan naar het Huis van de Heer.’ (Psalm 122: 1)

2. Leidraad voor het gebed

God wacht op ons. Zijn huis staat open.
Hij nodigt ons uit op weg te gaan.
Dat is geen droeve tocht maar een blijde inkomst

3. Begin van het gebed

Ik plaats me voor God.
De komende minuten zijn voor Hem en voor mij.
Ik wil luisteren naar wat Hij te zeggen heeft.

4. Bijbeltekst voor vandaag, zondag 5 december: Filippenzen 1: 3…6, 9-11

‘Paulus: Ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde -. Ik ben ervan overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. –

Ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid, zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn, vol van de vruchten van de gerechtigheid, die u dankt aan Jezus Christus, tot lof en eer van God.’

5. Gebedsuggesties bij de bijbeltekst van de dag

Paulus schreef dit toen Jezus al gestorven, begraven en verrezen was. Paulus kijkt niet vooruit naar Kerstmis. Hij kijkt vooruit naar de voltooiing van de schepping in Christus – een stip die nog ver weg is op de horizon.

Hij bidt voor ‘zijn’ gelovigen in de stad Filippi met name om liefde.

Met die liefde kunnen de mensen onderscheiden waar het op aan komt.

Paulus begint met danken.

  • Voor welke mensen wil ik God danken ?
  • Als ik voor deze mensen wil bidden, welke geschenken wens ik hen toe?
  • Jezus vraagt dat we bidden voor onze vijanden – ‘heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen’ (Matteüs 5:44). Wat betekent dat in mijn geval?

6. Einde van het gebed

Bij de afsluiting van mijn gebedstijd richt ik me tot God.
Is er iets te vragen, iets om voor te danken ?
Is er iets dat ik wil onthouden ?

Ik sluit elke dag af met dezelfde woorden:
dat kan een bekend gebed zijn zoals het Onze Vader.

7. Terugblik op het gebed

Waar werd ik door geraakt ?
Was er iets nieuws, of zag ik een oude waarheid met nieuwe ogen?
Is het in mij al advent aan het worden?

Bijkomend materiaal

Geloofsimpuls week 2: Drie gestalten in de advent: Jesaja, Johannes de Doper en Maria (lees meer)

Citaten week 2: ‘k Heb Hem gezocht (lees meer)

Tips voor het gebed: Het begin en het einde van elke meditatie (lees meer)

Je gebedservaring delen met anderen

1. Schrijf iets in het gastenboek

2. Kom – online – samen met andere deelnemers bij jou in de buurt of ver weg

3. Deel een tekst van deze retraite via Facebook of Twitter via de website.

“Hoop bedriegt niet” – Adventsretraite 2021 www.ignatiaansbidden.org

Uitschrijven   Je e-mailadres wijzigen   Doorsturen naar een vriend

Terug naar "Archief Gebedsmails"