Ignatiaans bidden
Op Aswoensdag, 26 februari, starten we. Lees meer over de retraite.
Je e-mailadres:
Ignatiaans bidden

Geloofsimpuls

Geloofsimpuls week 4

Lees meer
Ignatiaans bidden

Citaat

Citaten week 4

Lees meer
Ignatiaans bidden

Gebedstip

Gebedstips week 4

Lees meer
Geloofsimpuls ⋅ Geloofsimpuls week 4 Lees meer
Citaat ⋅ Citaten week 4 Lees meer
Gebedstip ⋅ Gebedstips week 4 Lees meer